Home/Oferta

Oferta

 • Projekty zagospodarowania terenu
 • Projektowanie ogrodów, parków, zieleńców; specyfikacje wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie; projekty rewaloryzacyjne i rewitalizacyjne
 • Inwentaryzacje dendrologiczne; preliminarze kosztów wycinki
 • Nadzór autorski i inwestorski nad budową terenów zieleni
 • Budowa i rewaloryzacja ogrodów, parków, zieleńców
 • Dobór i wykonanie nasadzeń na terenach miejskich i przemysłowych 
 • Budowa założeń wodnych (fontanny, oczka wodne, stawy ogrodowe, strumienie, kaskady itp.)
 • Dostawa i instalacja aeratorów i pływających agregatów fontannowych
 • Zakładanie trawników z siewu i z rolki
 • Dostawa i sadzenie dużych okazów drzew
 • Projektowanie, wykonanie i serwis systemów nawadniających
 • Projektowanie i budowa elementów małej architektury ogrodowej (konstrukcje drewniane: trejaże, bramki, pergole, płoty osłonowe, pawilony, altany, pomosty, mostki itp.; elementy kamienne: murki, schody terenowe, ścieżki itp.)
 • Tarasy z drewna egzotycznego – wykonanie i dostawa materiałów
 • Ogrodzenia i mury gabionowe
 • Pielęgnacja i serwis powykonawczy
 • Cięcia odnawiające i bieżące roślin ogrodowych, formowanie drzew i krzewów