Home/Oferta/Projekty i realizacje

Projekty i realizacje

Projekty

Projektant: mgr inż. Jarosław Oleś architekt krajobrazu


Polskie Towarzystwo Dendrologiczne
www.ptd.pl

Projekty Zamawiający Rok
1 Projekty ogrodów przydomowych Inwestorzy prywatni od 1998
2 Projekty zieleni wzdłuż modernizowanych ulic: Grodzkiej, Szewskiej i Jedności Narodowej we Wrocławiu Biuro Projektów Dróg i Mostów "BBKS-PROJEKT" Sp. z o.o.
ul. Solskiego 42/2,
52-416 Wrocław
2000–2001
3 Projekt zagospodarowania zieleni przy Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu SZPOZ, Wybrzeże J.C. Korzeniowskiego 18,
50-226 Wrocław
2000
4 Projekt zagospodarowania terenu i zieleni przyzakładowej dla firmy TRAUTZ GmbH w Niemczech TRAUTZ GmbH & Co.KG, Lilienthalstr.41,
67435 Neustadt, Niemcy
2002
5 Projekt rewaloryzacji terenu zieleni: zieleniec i parking przy budynku administracyjnym Zakładów Chemicznych "Wizów" SA Zakłady Chemiczne
"Wizów" S.A., Łąka 2,
59-700 Bolesławiec
2004
6 Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenu zieleni: Park przy
ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu
Zarząd Zieleni Miejskiej
we Wrocławiu,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 63a, Wrocław
2004
7 Projekt zagospodarowania terenu strefy wjazdowej do Zakładów Chemicznych "Wizów" S.A. Zakłady Chemiczne "Wizów" S.A., Łąka 2,
59-700 Bolesławiec
2005
8 Projekt przebudowy i rewitalizacji parku w Węglińcu Urząd Miasta i Gminy Węgliniec, ul. Sikorskiego 3,
59-940 Węgliniec
2005
9 Projekt przebudowy i rewitalizacji zieleńca w Ruszowie Gmina Węgliniec,
ul. Sikorskiego 3,
59-940 Węgliniec
2005
10 Koncepcja zagospodarowania terenu przedszkola i placu zabaw w Węglińcu Urząd Miasta i Gminy Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec 2005
11 Projekt parku w Czerwonej Wodzie Gmina Węgliniec,
ul. Sikorskiego 3,
59-940 Węgliniec
2005
12 Aranżacja pomnika Karola Wojtyły w Węglińcu Urząd Miasta i Gminy Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec 2006
13 Projekt rewaloryzacji parku przy ul. Zgorzeleckiej
w Bolesławcu
Gmina Miejska Bolesławiec,
ul. Rynek 41,
59-700 Bolesławiec
2006
14 Koncepcja rewaloryzacji stawu miejskiego przy
ul. Bankowej w Bolesławcu
Gmina Miejska Bolesławiec,
ul. Rynek 41,
59-700 Bolesławiec
2006
15 Rewitalizacja Plant Miejskich w Bolesławcu-wymiana nawierzchni Gmina Miejska Bolesławiec,
ul. Rynek 41,
59-700 Bolesławiec
2008
16 Projekt odbudowy i rewitalizacji parku w Ruszowie, Gmina Węgliniec Urząd Miasta i Gminy Węgliniec,
ul. Sikorskiego 3,
59-940 Węgliniec
2008
17 Projekt zagospodarowania terenu przy Węglinieckim Centrum Kultury Gmina Węgliniec,
ul. Sikorskiego 3,
59-940 Węgliniec
2009
18 Projekt przebudowy parku i amfiteatru przy
ul. Tyrankiewiczów w Bolesławcu
Gmina Miejska Bolesławiec,
ul. Rynek 41,
59-700 Bolesławiec
2011

Realizacje

Realizacje Zamawiający Rok
1 Ogrody przydomowe, w tym również ogrody wodne inwestorzy prywatni od 1999
2 Ogród i zieleń na parkingu przy budynku administracyjnym Zakładów Chemicznych "Wizów" S.A. Zakłady Chemiczne "Wizów" S.A., Łąka 2,
59-700 Bolesławiec
2004
3 Urządzenie terenu przedszkola i placu zabaw w Węglińcu Urząd Miasta i Gminy Węgliniec, ul. Sikorskiego 3,
59-940 Węgliniec
2005
4 Aranżacja terenu przy pomniku w Czerwonej Wodzie Gmina Węgliniec,
ul. Sikorskiego 3,
59-940 Węgliniec
2006
5 Wykonanie instalacji napowietrzania wody stawu miejskiego przy ul. Bankowej w Bolesławcu oraz częściowe obsadzenie brzegu, wg własnej koncepcji Gmina Miejska Bolesławiec,
ul. Rynek 41,
59-700 Bolesławiec
2006
6 Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz aranżacji zieleńca przy zakładzie NOVOFERM DOOR w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Wykrotach Novoferm Door, Wykroty 2008
7 Wykonanie nasadzeń drzew przy ul. Drzymały w Bolesławcu MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu, ul. Staszica 6,
59-700 Bolesławiec
2008
8 Wykonanie zieleńca przy budynku dworca PKP w Bolesławcu, wg własnej koncepcji TRAKCJA POLSKA S.A.,
ul. Oliwska 11,
03-334 Warszawa
2008
9 Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i renowacyjnych
w ogrodzie Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu
Młodzieżowy Dom Kultury
w Bolesławcu
2010
10 Nadzór inwestorski nad wykonaniem zieleni dla inwestycji: Poprawa atrakcyjności i wizerunku Starego Miasta – II Etap renowacji płyty głównej rynku oraz Plant Miejskich w Bolesławcu Komplet Inwest s.j.,
ul. 11-go Listopada 91K,
66-400 Gorzów Wlkp.
2010
11 Zagospodarowanie terenu zieleni przy hotelu Malinowy Dwór
w Świeradowie Zdroju
Malinowy Zdrój Sp. z o.o., os.Teatralne 24,
31 – 946 Kraków
2010
12 Wykonanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad budową Parku w Czerwonej Wodzie Gmina Węgliniec,
ul. Sikorskiego 3,
59-940 Węgliniec
2011
13 Uzupełnienie nasadzeń na terenie plant miejskich i na zapleczach podwórek przyrynkowych w Bolesławcu Gmina Miejska Bolesławiec,
ul. Rynek 41,
59-700 Bolesławiec
2011
14 Nadzór inwestorski i autorski nad odbudową i rewitalizacją parku w Ruszowie oraz wykonanie prac ogrodniczych.  Gmina Węgliniec,
ul. Sikorskiego 3,
59-940 Węgliniec
2011
15 Aranżacja zieleni przy wejściu do zakładu Hoerbiger przy
ul. Modłowej 10 w Bolesławcu
Hoerbiger Automotiv Sp. Z o.o.,
ul. Modłowa 10,
59-700 Bolesławiec
2011
16 Wykonanie nasadzeń przy budowie budynku mieszkalnego,
ul. Koszarowa w Żaganiu
Prefabrykat Sp. z o.o.,
Brzezie Karkonoskie 2,
58-540 Karpacz
2011
17 Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew na wałach kopalni Stara Olszna II-MK ZPB Kaczmarek Sp. z.o.o. S.K.A. Kopalnia kruszyw Stara Olszna,
59-700 Bolesławiec
2012
18 Wykonanie donic wraz z obsadzeniem dla zieleni miejskiej, ul.Asnyka w Bolesławcu Gmina Miejska Bolesławiec,
ul. Rynek 41,
59-700 Bolesławiec
2012
19 Wykonanie zieleni na terenie i przy parkingu BOK-MCC przy
ul. Łukasiewicza w Bolesławcu
Gmina Miejska Bolesławiec,
ul. Rynek 41,
59-700 Bolesławiec
2012
20 Wykonanie aranżacji zieleńca przy BOK-MCC ul. K. Miarki
w Bolesławcu
Gmina Miejska Bolesławiec,
ul. Rynek 41,
59-700 Bolesławiec
2012
21 Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew przy ul. Zielonej
w Chojnowie
Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe BZM Cieśla Spółka Jawna,
Kraśnik Dolny 81,
59-700 Bolesławiec
2012